Het bestuur

De Raad van Bestuur

 • De Raad van Bestuur bestuurt de VZW en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.
 • Ze is het aanspreekpunt voor de voetbalbond.
 • Ze waakt over de financiële belangen van de vereniging .
 • Ze vertegenwoordigt de vereniging bij derden en staat in voor het afsluiten van de noodzakelijke contracten bij haar leveranciers.
 • Ze zorgt voor de noodzakelijke bestellingen.
 • Ze bepaalt de budgetten voor het volgend seizoen.
 • Ze verzorgt de contacten met de pers en de sociale media.

 

Vormen de Raad van bestuur:

Michel VANROYJosy THYSENMartin KNAEPENLudo TRIPPAERS

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt onderverdeeld in diverse cellen met telkens hun eigen verantwoordelijke.

1. De commerciële cel:

  • Ze staat in voor het aantrekken, opvolgen en begeleiden van alle sponsors
  • Ze staat in voor de organisatie van de evenementen zoals de eetdagen, tornooien e.a.
  • Ze gaat op zoek naar nieuwe activiteiten
  • Verantwoordelijke voor deze cel: Michel Vanroy

2.  De operationele cel:

  • Ze staat in voor het onderhoud van de accommodaties
  • Ze zorgt voor de pleinen
  • Ze beheert het materiaal eigen aan de club
  • Ze onderhoudt en vult de kantine aan
  • Ze regelt het werk van de vele vrijwilligers
  • Verantwoordelijke voor deze cel: josy Thysen

3. De administratieve & financiële cel:

  • Ze zorgt voor de administratie
  • Ze zorgt voor de controle en betaling van de inkomende facturen
  • Ze staat in voor de uitgaande facturatie
  • Ze beheert de kassa’s
  • Ze staat in voor de betaling van spelers en vrijwilligers
  • Verantwoordelijke voor deze cel:  Ludo Trippaers

4. De sportieve cel:

  • Ze staat in voor de begeleiding van spelers
  • Ze is het aanspreekpunt van de trainers
  • Via scouting is ze steeds op zoek naar nieuwe spelers
  • Ze voert de contractbesprekingen met trainers en spelers
  • Ze zorgt voor de coördinatie tussen de diverse ploegen en de jeugd.
  • Verantwoordelijke voor deze cel: Mathieu Driesen

5. Jeugdwerking:

  • Ze vormt een autonome cel met haar eigen structuur en middelen
  • Ze trekt jeugdspelers aan, zorgt voor hun begeleiding en hun training
  • Ze staat in voor de jeugdtrainers en de afgevaardigden
  • Ze regelt de wedstrijden voor alle jeugdreeksen
  • Ze staat in voor de eigen organisaties zoals het jaarlijkse jeugdtornooi
  • Verantwoordelijke voor deze cel: Isabel KNAEPEN en Kris CAMPFORT

Daarnaast zijn er tal van vrijwilligers zonder wiens bijdrage een club niet kan bestaan. Ze zorgen voor de uitvoering van de vele taken die dagdagelijks dienen verricht te worden opdat de spelers hun hobby op een adequate en veilige manier kunnen beoefenen, de supporters op een verantwoorde wijze hun ploeg kunnen aanvuren en eenieder nadien op een gezellige wijze van een verdiende consumptie kan genieten.

Voel jij je ook geroepen om te helpen bij de uitbating van de kantine, de accommodatie, het voorbereiden en realiseren van eetdagen, tornooien of wat dan ook of wens je vernieuwende ideeën uit te werken ? Laat het weten en spreek erover met één van de bestuursleden.
Samen bouwen we deze club uit tot een voetbalclub waar heel Hoeselt en alle voetballiefhebbers uit de regio fier op mogen zijn.

 

Het bestuur

kvv Hoeselt vzw

Terreinen

1° ploeg + beloften: 
Bergstraat Hoeselt


jeugdploegen:
Plasstraat Schalkhoven


Hoofdsponsors

Trixxo
Q-Jobs
X